Viu l'estiu. Cinema a la fresca. Hotel Transilvania 2

Segona sessió del Cinema a la fresca d’aquest estiu, en aquesta ocasió amb Hotel Transilvania 2
Source: Agenda