Aprovades inicialment les Ordenances Fiscals per al 2017

Ple ordenances 2016El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta ha aprovat la modificació de les Ordenances Fiscals per al proper any. El rebut de l’aigua s’apujarà un 4,2% i el de les escombraries un 2,8% per tal d’actualitzar-los al cost del servei. La major part de taxes i impostos municipals o es congelaran o baixaran el 2017. La sessió plenària extraordinària, celebrada a les 15 h, ha estat marcada per l’absència dels regidors i regidores dels grups municipals de l’oposició, ICV-EUiA, Ciutadans i ERC. Els edils d’Iniciativa – Esquerra Unida i el d’Esquerra Republicana han anat a la sala de plens, però com a públic.

Abans d’iniciar la sessió, la secretària de l¡Ajuntament ha preguntat als membres de l’oposició si s’incorporaven al Ple, qüestió que han rebutjat.

L’equip de govern municipal (PSC, PP I CDC) ha justificat l’increment de la taxa d’escombraries i del rebut de l’aigua per tal d’adequar el que es paga al cost real dels serveis. Tot i això en la taxa de l’aigua, queden congelades les tarifes corresponents a drets d’escomesa i manteniment de comptadors. La regidora d’Economia i Hisenda, Conchi Jiménez, considera que l’Ajuntament «no es pot permetre tornar-se a descompensar, s’ha de mantenir el preu del que costa» el servei.

Sancions als pisos buits

Una nova incorporació als impostos municipals és la creació d’una tarifa per les inspeccions a habitatges que estiguin tancats i sense cap ocupació. L’obertura de l’expedient tindrà un cost de 850 euros. La inspecció haurà de per verificar l’estat de l’habitatge i si aquest està en una situació anòmala i desocupat per més de dos anys de forma permanent i injustificada.

Aquesta actuació va adreçada bàsicament a actuar contra les grans empreses i els grans tenedors de pisos. Es crea també una bonificació del 90 % a aquells propietaris amb un patrimoni net inferior a 500.000 euros i bens inferiors a 2 milions d’euros. Aquests expedients permetran que l’Ajuntament imposi posteriorment sancions a grans empreses o tenedors de pisos, segons estableix la Llei d’Habitatge.

L’alcalde, Óscar Sierra, ha indicat que l’Ajuntament «ha tingut moltes reunions amb ajuntaments que ja aplicaven aquesta mesura, com el de Terrassa» i ara s’incorporava aquesta nova tarifa amb garanties, després de les experiències d’aquests consistoris.

Una altra novetat serà la bonificació en l’Impost d’Activitats Econòmiques per a aquelles empreses que incrementin la seva mitjana de treballadors amb contracte indefinit en relació a l’exercici anterior. Les bonificacions van del 10% al 50%. La regidora de Convergència, Mireia Egea, destacava que aquest és un compromís que tenia el seu grup municipal i l’equip de govern.

Un impost que per ara no es modificarà serà el de Bens Immobles. L’equip de govern esperarà l’aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017 i la incidència que pugui tenir en la revisió dels valors cadastrals. El tipus aplicable es pot aprovar fins a l’1 de març de l’any que ve.

Aquest any, l’Ajuntament va obrir la possibilitat a la ciutadania de presentar propostes a les modificacions de les ordenances. Es van rebre suggeriments de cinc ciutadans, la gran majoria dels quals han estat recollits en la proposta de l’equip de govern.

Una de les qüestions plantejades era la aplicació de sancions als propietaris de pisos buits. En aquesta línia s’ha creat la tarifa per les inspeccions a habitatges que estiguin tancats i sense cap ocupació. Un altra proposta plantejava la bonificació del 100 % de l’Impost de Vehicles als de més de 25 anys. El govern municipal ha optat per incrementar la bonificació del 50% actual al 75%. Pel moment, es descarta aplicar el 100%, ja que això suposaria igualar aquests vehicles als considerats històrics.

En el cas de l’Ordenança de servei d’atenció domiciliària es fa una rebaixa generalitzada de totes les tarifes, algunes baixaran des d’un 2,64 % en el servei de cura d’una persona fins al 23,9 % en els servei de bugaderia. Això ha estat possible gràcies a un nou contracte amb el Consell Comarcal.

Al estar presents al Ple només els regidors i regidores de l’equip de govern, la modificació de les Ordenances Fiscals per al 2017 han estat aprovades inicialment per unanimitat. A partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, hi haurà un termini de trenta dies hàbils per poder presentar al·legacions.

La regidora socialista, Conchi Jiménez, ha criticat la postura dels membres de l’oposició, que des de les cadires del públic es queixaven de l’hora de la convocatòria del Ple.

Al Ple extraordinari d’avui també s’ha aprovat una modificació pressupostària de 85.000 euros per cobrir despeses com les ajudes domiciliàries, la psicòloga que atén al Centre d’Informació i Recursos per a Dones o la incorporació d’un auxiliar al Casal d’Avis.
La sessió plenària també ha servit per donar el vist i plau a la modificació del membre titular del Grup Municipal de Ciutadans que assistirà a la Comissió informativa d’economia, administració i comunicació.

La entrada Aprovades inicialment les Ordenances Fiscals per al 2017 aparece primero en 08centvint.cat.

Source: 08centvint.cat