Més de 5.500 visites en el primer any de funcionament del Portal de transparència

En el primer any de funcionament, el Portal de transparència de l’Ajuntament de la Llagosta ha registrat 5.520 visites. Els apartats més consultats han estat per ordre la gestió econòmica, contractes, convenis i subvencions i informació institucional i organitzativa. El Portal de la transparència es va posar en marxar l’1 de gener de 2016 i conté tot tipus d’informació sobre l’Ajuntament de la Llagosta a l’abast de la ciutadania.

En l’apartat econòmic, es pot consultar el pressupost de l’any en curs i l’històric dels darrers anys amb una presentació amb gràfics i disposa de dades obertes per al seu tractament. També, es pot tenir accés a dades sobre l’endeutament municipal i sobre el patrimoni de l’Ajuntament.

En l’àrea institucional i organitzativa, hi ha informació sobre la composició de l’Ajuntament, els càrrecs electes i la plantilla municipal. També es publiquen les convocatòries de personal i la relació de contractes temporals.

A l’apartat d’acció de govern i normativa, es publiquen totes les convocatòries i actes dels plens i les convocatòries i acords de la Junta de Govern Local, els decrets, totes les ordenances municipals, la normativa urbanística, així com el planejament urbanístic.

En contractes, convenis i subvencions, hi ha informació sobre els contractes públics, el registre de factures i la relació de proveïdors. També, es poden consultar els convenis i les subvencions amb les entitats i les ajudes socials.

Al Portal de transparència, també s’ofereix la informació sobre els tràmits i serveis municipals.

Algunes dades són actualitzades setmanalment i altres amb un periodicitat trimestral o anual.

Qualsevol ciutadà o ciutadana pot demanar a l’Ajuntament tenir accés a informació municipal que no aparegui al Portal de la transparència dins dels marges establerts per la Llei de la transparència. Al Portal de la transparència es pot accedir a través del web municipal (www.llagosta.cat).

La entrada Més de 5.500 visites en el primer any de funcionament del Portal de transparència aparece primero en 08centvint.cat.

Source: 08centvint.cat