L’OMIC de la Llagosta va obrir 360 expedients durant l’any 2016

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de la Llagosta va obrir durant l’any 2016 un total de 360 expedients en relació a consultes i reclamacions sobre consum i serveis. Aquesta xifra suposa un 1,7% més que la registrada el 2015. L’any 2016, es van realitzar un total de 495 visites programades.

Del total d’expedients oberts, el 92,5% van ser mitjançant atenció presencial; el 3,3% per telèfon; el 2,8% per Internet i només l’1,4% van tenir entrada per registre.

Les consultes i reclamacions sobre dos subministraments bàsics, com l’electricitat i el gas, van ser les més nombroses amb el 29% del total (al darrer trimestre es va registrar un fort increment dels casos atesos en relació a la llum, especialment sobre els nous comptadors de telegestió). Les relacionades amb telefonia (mòbil, fixe i Internet), es van reduir gairebé a la meitat (només el 14%). Els productes i serveis bancaris van sumar l’11% de les consultes i reclamacions, mentre que poc més del 8% van estar centrades en les assegurances. L’activitat comercial de grans superfícies, comerç especialitzat i petit comerç va ocupar poc més del 8% del volum total d’atenció a les persones usuàries del servei.

El 2,5% de totes les consultes ateses per l OMIC van acabar en queixa o denúncia a l’Agència Catalana del Consum i poc més del 3% estan pendents d’arbitratge a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

Durant l’any 2016, l’OMIC de la Llagosta va realitzar un total de 188 reclamacions (un increment del 4% en relació l’any anterior), de les quals el 67% van ser estimades. Les reclamacions ateses van permetre el retorn, la recuperació o l’anul·lació de factures per import de 60.583,72 euros als veïns i veïnes que van reclamar (un 119% més que l’any 2015). És a dir una mitjana de 560,96 euros per cada reclamació guanyada.

L’OMIC és un servei gratuït que ofereix l’Ajuntament de la Llagosta a la ciutadania de nostra localitat (particulars, autònoms i pymes). L’OMIC es troba situada a la planta baixa de l’Ajuntament, a la plaça d’Antoni Baqué. Actualment, dedica dos matins i una tarda (un total de 10 hores setmanals) a l’assessorament, atenció i orientació a les persones consumidores i usuàries. S’ha de concertar visita de forma prèvia.

La entrada L’OMIC de la Llagosta va obrir 360 expedients durant l’any 2016 aparece primero en 08centvint.cat.

Source: 08centvint.cat