Mostra de llenguatges

L’Escola Municipal de Música oferirà un espectacle diferent, Mostra de llenguatges.
Source: Agenda