SOS Can Vaquer vol obrir el debat sobre com ha de ser la rehabilitació de Can Baqué

Generar un debat sobre la rehabilitació de Can Baqué i aconseguir que aquesta sigui una realitat és el principal objectiu de l’entitat SOS Can Vaquer. L’associació va convocar ahir una reunió per començar a parlar del tema i recollir les opinions de la ciutadania.

La sala de conferències del Centre Cultural va acollir un bon nombre de membres de partits polítics, entitats i persones a títol particular. SOS Can Vaquer va exposar les diferents fases que ha viscut la masia, situada a l’avinguda del Turó. Els projectes de rehabilitació o la declaració com a Bé cultural d’interès local són alguns dels aspectes que es van tractar. SOS Can Vaquer va plantejar la necessitat de fer un pla director per definir com s’ha de fer la rehabilitació de la masia. També cal estudiar les possibilitats de finançament del projecte i els possibles usos.

L’entitat no planteja hores d’ara cap rehabilitació concreta ni quins usos se li han de donar. SOS Can Vaquer vol iniciar el debat amb el major nombre de partits, entitats i persones a títol individual per arribar a un consens realista. Els impulsors de l’associació creuen que no han de ser ells els que facin propostes concretes, sinó que s’han d’establir com a resultat d’aquest debat.

La entrada SOS Can Vaquer vol obrir el debat sobre com ha de ser la rehabilitació de Can Baqué aparece primero en 08centvint.cat.

Source: 08centvint.cat