“És positiu el Pla Director d’equipaments perquè ens diu les deficiències”

Entrevista del mes d’abril de l’Espai de Portaveus amb Jorge Sabanza, regidor i portaveu del grup municipal del Partit Popular (PP).