“El Pla Director d’equipaments feia 13 anys que estava obsolet”