Miguel: “La Llagosta no va cap endavant, no hi ha canvi a millor”

Entrevista amb Eva Miguel, regidora i portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
(ICV-EUiA) a l’Ajuntament de la Llagosta. Miguel qüestiona la feina de l’equip de govern municipal i assegura que “la Llagosta no va cap endavant, no hi ha canvi a millor”.