Cristina Segura: “l’agenda urbana ha de servir per fer de la Llagosta un poble més just, productiu i verd”

▶ Entrevista del mes d’octubre amb Cristina Segura, regidora i portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Segura considera positiva l’elaboració de l’agenda urbana i espera que serveixi per fer de la Llagosta un poble més just, productiu i verd.